Działka pod zabudowę Twojego domu znajduje się poza zasięgiem miejskiej lub wiejskiej sieci wodociągowej? To częsty problem na terenach mniej zurbanizowanych. Co zatem zrobić, aby zaopatrzyć nieruchomość w bezpieczną i smaczną wodę pitną? Rozwiązaniem jest studnia i zamontowana w niej pompa głębinowa. Jest to bez wątpienia wydajne i stosunkowo tanie źródło.

Od czego zacząć?

Budowę każdej studni powinno się poprzedzić przeprowadzeniem dokładnych badań hydrogeologicznych terenu. Studnia głębinowa, wiercona lub rurowa, pobiera zimną wodę z pokładów skalnych, które najczęściej znajdują się pod warstwami nieprzepuszczalnymi i zlokalizowane są na głębokości około 15-20 metrów. Dzięki temu woda w znacznie mniejszym stopniu narażona jest na różnego rodzaju zanieczyszczenia niż w przypadku płytkich odwiertów.

Budowa studni głębinowej to wbrew pozorom dość skomplikowane zadanie, które wymaga nie tylko precyzji w działaniu, ale również specjalistycznej wiedzy. W takim przypadku zawsze konieczne jest zastosowanie profesjonalnego sprzętu oraz skorzystanie z usług doświadczonych fachowców.

Rodzaje studni głębinowej

Istnieją dwa sposoby budowania studni głebinowej.

  • w wywierconym otworze umieszcza się specjalną rurę osłonową,
  • w wywierconym otworze rezygnuje się z rury osłonowej, ale pozostałe elementy studni identyczne

W rurze osłonowej należy umieścić perforowaną rurę filtracyjną, która powinna sięgać aż do samej warstwy wodonośnej. Następnie, żeby woda lepiej dopływała, wokół rury usypuje się grubą warstwę żwiru.

Własna studnia z pompą głębinową

Zakończenie rury osłonowej umieszcza się w gotowej obudowie tuż pod powierzchnią gruntu. W tym miejscu montuje się również głowicę łączącą rurociąg z przyłączem wodociągowym, elementy zasilające pompę oraz zawory.

Pobór wody ze studni może się odbywać na różne sposoby. Jednym z najlepszych rozwiązań tego typu są pompy głębinowe, które umieszcza się poniżej lustra wody, lecz nie głębiej niż 30 metrów pod powierzchnią. Drugie rozwiązanie to pompa samozasysająca, jednak może być ono zastosowane tylko wtedy, gdy zwierciadło wody podczas pompowania nie opada poniżej 7 metrów od poziomu, na którym umieszczone zostało urządzenie.

W promieniu około jednego metra od odwiertu studni, teren musi zostać utwardzony oraz posiadać spadek na poziomie 2-3% w kierunku studni. 

O czym jeszcze należy pamiętać? Po pierwszym uruchomieniu pompy i pompowaniu oczyszczającym, warto wysłać próbkę wody do badań, które określą jej skład, odczyn oraz twardość.

Wybierając pompę głębinową warto wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym: wydajność urządzenia i instalacji oraz głębokość, na jakiej znajduje się warstwa wodonośna, co przekłada się na wysokość podnoszenia. Pompa głębinowa powinna również posiadać atest PZH, który zezwala na stosowanie urządzenia do wydobywania wody pitnej.

Studnia głębinowa to bez wątpienia bardzo wydajne i bezpieczne źródło wody pitnej, które nie tylko zaspokaja potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego, ale przynosi również wymierne korzyści, tj. znaczne oszczędności czy całkowitą niezależność od dostaw wody z miejskich zakładów wodociągowych.


Dodaj komentarz