W działalności gospodarczej funkcjonuje wiele dokumentów znanych przedsiębiorcom, które nie są przez nich wykorzystywane. Najczęściej używa się ich, gdy występuje ku temu paląca potrzeba. Jednym z nich jest biznesplan, który może być na przykład załącznikiem do wniosku o kredyt lub jest wymagany przy innych formach finansowania. Niewielu właścicieli firm zdaje sobie sprawę, że ten dokument może pomóc w prowadzeniu biznesu i określić właściwy kierunek, w którym będzie podążała ich firma.  

Co to jest biznesplan? 

Słowo biznesplan to termin wywodzący się z języka angielskiego. Oznacza plan rozwoju przedsiębiorstwa i zawiera strategię działania na rynku. Jego główną funkcją jest ocena rentowności przedsięwzięć realizowanych w firmie.  

Jeśli ten dokument jest dobrze opracowany, to w przejrzysty sposób pokazuje obecną mapę gospodarczą przedsiębiorstwa. Pozwala także zorientować się w przyszłych celach, jakie są możliwe do osiągnięcia. Profesjonalne biznesplany zawierają kluczowe informacje na temat szans i zagrożeń, które dotyczą danej działalności gospodarczej. 

Ważne miejsce zajmują twarde dane. Podstawą dokumentu jest analiza finansowa, która w precyzyjny sposób określa, jakie są dotychczasowe wyniki finansowe. Dzięki niej można również planować decyzje, które będą miały wpływ na zyski osiągane w przyszłości. Zakres tego dokumentu może być naprawdę szeroki, ale zależy to przede wszystkim od celu w jakim został stworzony. 

Jakie są cele tworzenia biznesplanu? 

Najczęściej przyczyną stworzenia biznesplanu jest uzyskanie dodatkowego wsparcia, w postaci finansowania z zewnątrz. Może to być zdobycie kredytu, współpraca z inwestorem bądź środki pozyskane z funduszy publicznych: 

  • rządowych, 
  • samorządowych, 
  • unijnych. 

Znacznie rzadsza jest sytuacja, w której biznesplany są sporządzane na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Jeśli tak się dzieje, to wynika z kilku zasadniczych powodów: 

  • brak strategii rozwoju – w takich wypadkach firma nie rozwija się, znajduje się w stagnacji lub nie potrafi poprawić swojej sytuacji na rynku, 
  • konkretyzacja celów – działania firmy dotyczą zbyt wielu obszarów, brakuje jednego kierunku, który byłby najbardziej efektywny, 
  • poprawienie organizacji w firmie – niekiedy pojawia się potrzeba zmiany harmonogramu działań w danym przedsiębiorstwie. Wtedy biznesplan może stać się źródłem informacji, na podstawie których można przeprowadzić reorganizację. 

Równie dobrze można opracować dokument, który będzie opisywać firmę w kontekście planowanej inwestycji. Pomaga to w uporządkowaniu działania firmy i nakierowanie jej na właściwe tory działania. 

Kto może opracować dobry biznesplan? 

Biznesplany mogą być tworzone przez przedsiębiorców. Czasem warto to zadanie zlecić zewnętrznej firmie. Takie rozwiązanie ma kilka zalet. Przede wszystkim pozwala delegować to zadanie komuś, kto ma dystans do firmy i potrafi ją ocenić bardziej obiektywnie. Osoby wewnątrz danej organizacji często nie mają pojęcia o pewnych zjawiskach lub procesach, które mają miejsce w ich miejscu pracy. 

Dodaj komentarz