Pośród wszystkich narzędzi stolarskich urządzenie popularnie nazywane grubościówką albo grubiarką jest bardzo często wykorzystywane w zakładach zajmujących się obróbką drewna. Właściwa nazwa tego urządzenia to strugarki.

Zanim przejdziemy do tego jak używać strugarki musimy określić do czego służy tego typu maszyna. Wykorzystywana jest ona do nadawania materiałom drewnianym konkretną grubość, stąd powszechnie maszyny te nazywane są grubościówkami. Dzięki nim jesteśmy w stanie otrzymać jednakowy wymiar desek oraz równe krawędzie z każdej strony.

Działanie strugarki

Materiał drewniany, który chcemy obrobić przesuwamy w stronę noży skrawających. Noże ustawione są według ustalonego rozstawu. Przecinają drewno na określony wymiar i powstałe w ten sposób deski są wysuwane z drugiej strony maszyny. Dobrze, gdy strugarki wyposażone są w odpowiedni stół do podania i odbioru materiału. Znacznie ułatwia to pracę z długimi kawałkami drewna. W przypadku grubościówek musimy mieć świadomość, że w wyniku jej użycia otrzymamy płaską powierzchnię jednak nie jest to jednoznaczne z wymiarem. Jeżeli zatem chcemy uzyskać konkretny wymiar, to konieczne będzie dostruganie drugiej powierzchni.

Praca strugarki jest możliwa nie tylko dzięki nożom, ale dzięki wałkowi lub wałkom dociskowym. Przy ich pomocy jesteśmy w stanie skierować materiał drewniany między noże. Mimo wytłumienia wszelkich drgań, podczas długotrwałego cięcia i wytwarzanego podczas pracy ciepła istnieje możliwość, że na deskach powstaną ciemne ślady. Jeżeli zależy nam na estetyce powstających desek, listew czy boazerii musimy zwrócić na to uwagę. Nie warto zatem doprowadzać do przegrzania ostrzy. Oczywiście wszystko zależy od skali i wielkości urządzenia. Te dedykowane tartakom i większym zakładom przemysłowym będą przewyższały amatorskie maszyny większą mocą, większym stołem podawczym oraz lepszym tłumieniem wibracji. Bez względu na to, grubościówki są niezbędnym narzędziem w każdym tartaku oraz stolarni, a także przydomowym warsztacie.

Dodaj komentarz