Czym w ogóle jest SEP? Jest to Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które głównym zadaniem jest kontrolowanie sytuacji elektryków na polskim rynku pracy. Stowarzyszenie dba również o odpowiedni poziom kompetencji i umiejętności zrzeszonych w nim specjalistów. W tym celu organizowane są egzaminy, których pozytywne zaliczenie nadaje zdającemu pakiet uprawnień SEP. Te z kolei otwierają wiele drzwi na rynku pracy.  

Uprawnienia SEP – rodzaje 

Uprawnienia sepowskie dzielą się na trzy podstawowe grupy:

  • G1 – zakres uprawnień niezbędny dla osób, których praca związana jest z dozorem i eksploatacją urządzeń elektrycznych oraz sieci przesyłowych. 
  • G2 – inaczej zwane uprawnieniami cieplnymi, upoważniają do pracy z urządzeniami i sieciami, których celem jest wytwarzanie, przesyłanie, zużycie oraz przetwarzanie energii cieplnej. 
  • G3 – inaczej zwane uprawnieniami gazowymi – jak sama nazwa wskazują, uprawniają do szeroko pojętej działalności zawodowej przy instalacjach i urządzeniach gazowych. 

Istnieje możliwość zdobycia wszystkich trzech rodzajów uprawnień jednocześnie, jak i jednego lub dwóch w zależności od aktualnych potrzeb zawodowych. Tego typu uprawnienia są niezbędne zarówno dla wykonawców poszczególnych instalacji, jak i monterów poszczególnych urządzeń eksploatacyjnych oraz inspektorów zajmujących się nadzorem tego typu urządzeń i instalacji. 

Uprawnienia sepowskie – wymiar praktyczny 

Z praktycznego punktu widzenia, posiadając uprawnienia SEP dana osoba ma prawo do pracy z urządzeniami i instalacjami, których łączne natężenie nie przekracza 1kV. Oznacza to m. in. możliwość podłączania wszelkiego rodzaju sprzętów domowych, np. kuchenek, płyt indukcyjnych czy piekarników. Tu warto zwrócić uwagę, że profesjonalne podłączenie sprzętu jest obligatoryjnym warunkiem możliwości skorzystania z praw gwarancyjnych przez konsumenta. Z tego względu, zdobycie tych uprawnień gwarantuje spore możliwości na rynku pracy, szczególnie w branży budowalnej. Na rynku pracy najczęściej poszukiwani są specjaliści posiadający pakiet uprawnień mieszczący się w grupie G1. Niemniej posiadanie pełnego pakietu uprawnień otwiera możliwość negocjacji znacznie wyższego wynagrodzenia. 

Szkolenia elektryczne – czy warto? 

Bez wątpienia inwestycja we własne kwalifikacje nie jest stratą pieniędzy. Niemniej na rynku dostępnych jest wiele kursów, których celem jest przygotowanie do egzaminu organizowanego przez SEP. Jedną z firm, która takie kursy oferuje jest GRUPA SILESIA Sp. z o.o.. Zakres merytoryczny kursu pozwala na przygotowanie się i pozytywne zaliczenie egzaminu sepowskiego. Oczywiście nie bez znaczenia jest tutaj praca własna kursanta i zaangażowanie w naukę. Jak wyglądają zajęcia? Są to jednodniowe spotkania, organizowane w różnych miastach Polski. Po wysłuchaniu części teoretycznej, kursant podchodzi do egzaminu. Jeżeli egzamin zakończy się oceną pozytywną, egzaminowany otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte podczas kursu umiejętności. Taki certyfikat jest ważny przez okres pięciu lat. Egzaminu nie należy traktować jak zwykłej formalności, mimo iż zdawalność jest zbliżona do 100%. Certyfikat potwierdza zdobycie konkretnych umiejętności, a ich praktyczne wykorzystanie ma realny wpływ na życie i zdrowie ludzkie, o czym nie wolno zapominać. Dlatego też warto poświęcić jeden dzień na rzetelne wysłuchanie kursu i podejście do egzaminu.   

Uprawnienia elektryczne – czy tylko dla elektryków? 

Obecnie klienci szczególnie cenią sobie usługi kompleksowe. Dzięki temu oszczędzają czas i pieniądze, co ma niebagatelne znaczenie m. in. dla właścicieli mieszkań w stanie deweloperskim. Bez względu na to, czy mieszkanie ma na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, czy jest to nieruchomość inwestycyjna, jak najszybsze ukończenie prac wykończeniowych to kluczowy cel inwestorów. Wiele osób decyduje się na różnego rodzaju przeróbki instalacji elektrycznej lub po prostu potrzebuje szybkiego podłączenia sprzętów (lodówka, płyta indukcyjna, piekarnik, etc.). wobec tego osoba posiadająca uprawnienia sepowskie jest w ekipie budowlanej bardzo cenna i ważna. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawnienia elektryczne były dodatkowymi kwalifikacjami wszechstronnego pracownika budowlanego. Sprawdź możliwe kursy SEPowskie online na https://sep-on-line.pl/.

Dodaj komentarz